top of page

Współpracujemy z klientami indywidualnymi, firmami budowlanymi, deweloperami i projektantami

WYKONUJEMY:

 

1. Mapy do celów projektowych,


2. Tyczenie i pomiary powykonawcze sieci i uzbrojenia terenu, 


3. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe,

 

4. Tyczenie obiektów budowlanych,

 

5. Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych,

 

6. Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne,

 

7. Pomiary objętości mas ziemi,

8. Pomiary kontrolne przemieszczeń i odkształceń

bottom of page