Zakres świadczonych usług geodezyjnych:

 

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH,


TYCZENIE I POMIARY POWYKONAWCZE SIECI UZBROJENIA TERENU, 


GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH,
 

GEODEZYJNE POMIARY INWENTARYZACYJNE,


POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE, 


POMIARY OBJĘTOŚCI MAS ZIEMI,


POMIARY KONTROLNE PRZEMIESZCZEŃ I ODKSZTAŁCEŃ

 

TYCZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH,